(ma1.9) Oppilas harjoittelee yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0 – 20 havaintovälineiden ja päässälaskukeinojen avulla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä matemaattisia käsitteitä: summa, erotus, yhteenlaskettava, vähentäjä ja vähenevä.
T5: Oppilas hallitsee matemaattisia merkintätapoja: yhteen ja vähennyslasku (+ ja -).
T7: Oppilas hallitsee peruslaskutoimitusten periaatteet: yhteen ja vähennyslasku.
T8: Oppilas osaa laskea sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-20.
T8: Oppilas osaa hyödyntää erilaisia päässälaskukeinoja.

Hyvät käytännöt

Sovellukset
Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100 hyödyntäen matematiikkasovelluksia kuten Math Fight -ohjelmaa.

Pitkät laskut ja laskuperheet
Harjoitellaan pitkiä yhteen- ja vähennyslaskuja ja laskuperheiden kokoamisia.

Valuutta
Harjoitellaan rahalaskuja leikin avulla euroilla lukualueella 0-20, opetellaan euron merkki ja rahayksikön merkitsemistä laskulausekkeeseen.

Päässälaskut
Harjoitellaan kymppipareja ja erilaisia päässälaskukeinoja.