(ma2.1) Oppilas harjoittelee löytämään yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Hyvät käytännöt

Konkreettiset esineet
Etsitään konkreettisista esineistä, kuten napeista tai legoista eroja ja yhtäläisyyksiä.

Lähiympäristö
Luokitellaan lähiympäristön esineitä erojen ja yhtäläisyyksien mukaan ja perustellaan tehtyjä valintoja. Etsitään lähiympäristöstä säännönmukaisuuksia.