(ma2.2) Oppilas harjoittelee vertailua, luokittelua ja järjestykseen asettamista.

Mihin tavoitteeseen tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee tekemään havaintoja matematiikan näkökulmasta.
T2: Oppilas kykenee tulkitsemaan ja hyödyntämään havaintojaan.
T3: Oppilas osaa esittää ratkaisujaan konkreettisin välinein ja suullisesti.
T4: Oppilas osoittaa päättelykykynsä kehittyneen.

Hyvät käytännöt

Konkreettiset esineet
Oppilas vertailee esimerkiksi nappeja ja luokittelee niitä eri ryhmiin valitsemiensa ominaisuuksien perusteella. Oppilaalle voidaan myös antaa joku ominaisuus, jonka perusteella hän asettaa nappeja tai legoja järjestykseen.