(ma2.3) Oppilas harjoittelee havaitsemaan syy- ja seuraussuhteita sekä ratkaisemaan ongelmia.

Hyvät käytännöt

Oppilas osaa kertoa havinnoimistaan syy- ja seuraussuhteista.
Oppilas tutustuu laskujärjestyssopimukseen ja soveltaa sitä laskiessaan ja laskulausekkeita laatiessaan.
Oppilas osaa laatia ja ratkaista matemaattisiin tarinoihin liittyviä tehtäviä käyttäen kaikkia oppimiaan peruslaskutoimituksia.
Oppilas harjoittelee järjestelmällistä vaiheittain etenemistä tehtävien suorittamisessa konkreettisia apuvälineitä käyttäen.
Oppilas harjoittelee erilaisia ongelmaratkaisustrategioita erilaisia välineitä hyödyntäen.
Oppilas ratkaisee erilaisia ongelmatehtäviä yksin, pareittain ja ryhmässä.