(ma1.3) Oppilas harjoittelee havaitsemaan syy- ja seuraussuhteita sekä ratkaisemaan matemaattisia ongelmia.

Hyvät käytännöt

Oppilas havainnoi arkisia syy- ja seuraussuhteita.
Oppilas osaa laatia ja ratkaista matemaattisiin tarinoihin liittyviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee järjestelmällistä vaiheittain etenemistä tehtävien suorittamisessa konkreettisia apuvälineitä käyttäen.
Oppilas harjoittelee erilaisia ongelmaratkaisustrategioita erilaisia välineitä hyödyntäen.
Oppilas ratkaisee erilaisia ongelmatehtäviä yksin, pareittain ja ryhmässä.