(ma1.4) Oppilas harjoittelee tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista.

Hyvät käytännöt

Oppilas osaa esittää ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti.
Oppilas harjoittelee käyttämään oikeita matemaattisia käsitteitä.
Oppilas harjoittelee laskulausekkeen laadintaa, esim. matematiikkatarinoiden, kuvien ja pelien avulla.