(ma1.12) Oppilas harjoittelee mittaamista ja opettelee mittaamisen periaatteen: pituus ja massa, metri, senttimetri, kilogramma ja gramma.

Hyvät käytännöt

Pituuden mittaaminen
Harjoitellaan pituuden arvioimista. Keksitään oma pituusmittayksikkö ja mitataan sillä. Huomataan yhteisen mittayksikön kätevyys. Mitataan konkrettisilla välineillä: viivain, rullamitta ja mittapyörä.

Massan mittaaminen
Arvioidaan massan suuruutta kokeilemalla. Harjoitellaan tasapainovaa'an käyttöä. Keksitään oma massan mittayksikkö ja käytetään sitä mittaamiseen. Huomataan yhteisen mittayksikön hyödyllisyys. Voidaan mitata myös painoa jousivaa'alla.