(ma1.7) Oppilas harjoittelee lukujonotaitoja vertaillen ja järjestäen: parillisuus ja puolittaminen.

Hyvät käytännöt

Satataulu
Hyödynnetään satataulua lukukäsitteen havainnollistamisessa.

Parilliset ja parittomat
Harjoitellaan luettelemaan parilliset ja parittomat luvut järjestyksessä lukualueella 0-20.