(ma1.6) Oppilas harjoittelee hallitsemaan lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä: enemmän, vähemmän, pienempi kuin, suurempi kuin, yhtä suuri kuin.
T5: Oppilas osaa edellisten käsitteiden matemaattiset merkintätavat.
T6: Oppilas osoittaa lukukäsitteensä kehittyneen: lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän yhteys.

Hyvät käytännöt

Sovellukset
Harjoitellaan lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välistä yhteyttä esimerkiksi Matikkakunkkua hyödyntäen.

Monipuoliset tehtävät
Vertaillaan, hahmotetaan ja arvioidaan lukumääriä lukualueella 0-20: parillinen ja pariton, enemmän ja vähemmän, suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin.