(ge7.1.) Oppilas kertaa maantiedon perusasioita kuten ilmansuuntia, maanosia, valtameriä, asteverkkoa sekä mittakaavaa.