(ge7.4.) Oppilas tutustuu maapallon ulkoisiin tapahtumiin kuten ilmastoon, kasvillisuuteen ja eroosioon.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia maapallolla.
T5: Oppilas osoittaa taitoa maantieteelliseen ajatteluun sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.
T7: Oppilas hallitsee arkielämän geomediataitoja sekä osaa lukea, tulkita ja laatia karttoja sekä muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.