(ge8.3) Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Euroopassa sekä eri puolilla maailmaa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa tutkia ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.
T13: Oppilas osoittaa arvostavansa alueellista identiteettiään, luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.