(ge8.2) Oppilas seuraa Eurooppaa koskevia ajankohtaisuutisia ja sijoittaa niitä kartalle.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilaalla on jäsentynyt karttakuva maapallosta.
T7: Oppilas hallitsee arkielämän geomediataitoja sekä osaa lukea, tulkita ja laatia karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.
T9: Oppilas kykenee havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään, Suomessa ja koko maailmassa.