(ge8.5) Oppilas tutustuu kestävään kehitykseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ympäristömuutosten vaikutuksiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.
T11: Oppilas osoittaa vaalivansa luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä hallitsevansa osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
T12: Oppilas osoittaa olevansa aktiivinen, vastuullisesti toimiva ja kestävään elämäntapaan sitoutunut kansalainen.