(ge9.4) Oppilas tutustuu ympäristön tilaan ja yhteistyömahdollisuuksiin Itämeren alueella.