(ge9.4) Oppilas tutustuu ympäristön tilaan ja yhteistyömahdollisuuksiin Itämeren alueella.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osoittaa kykenevänsä pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.
T11: Oppilas osoittaa pyrkivänsä vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä hallitsevansa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
T12: Oppilas osoittaa kiinnostusta kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.