(ge9.3) Oppilas tutustuu Suomen väestöön ja ihmistoimintojen sijoittumiseen vaikuttaviin tekijöihin Suomen eri alueilla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa tutkia ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa.
T5: Oppilas osoittaa kehittäneensä maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.
T9: Oppilas kykenee havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä osoittaa seuraavansa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään ja Suomessa.


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti