(ge9.5) Oppilas tarkastelee oman kotiseutunsa erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa tutkia luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailla luonnonmaisemia Suomessa.
T3: Oppilas osaa tutkia ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilta.
T9: Oppilas osaa havainnoida ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä osoittaa seuraavansa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään.
T13: Oppilasta osoittaa arvostavansa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittavansa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.