(ge9.6) Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kenttätutkimuksen omassa lähiympäristössään.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilasta osoittaa kehittäneensä  maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.
T7: Oppilas hallitsee arkielämän geomediataitoja sekä kykenee lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.
T8: Oppilas hallitsee maantieteellisiä tutkimustaitoja.
T10: Oppilas hallitsee vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä kykenee argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.