(ge8.6) Oppilas tutkii tuotteiden elinkaaria, pohtii omia kulutusvalintojaan sekä toimintaansa vastuullisena kansalaisena.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T10: Oppilas osoittaa kehittäneensä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä kykenee argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.
T11: Oppilas osoittaa vaalivansa luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä hallitsevansa osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
T12: Oppilas osoittaa olevansa aktiivinen, vastuullisesti toimiva ja kestävään elämäntapaan sitoutunut kansalainen.