(ge7.8) Oppilas seuraa ja pohtii ajankohtaisuutisia maailmalta.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa omaavansa jäsentyneen karttakuvan maapallosta.
T2: Oppilas kykenee tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia maapallolla.
T9: Oppilas kykenee havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä osoittaa seuraavansa ajankohtaisia tapahtumia koko maailmassa.