(ge7.6) Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä: puhdas ilma, vesi ja ravinto sekä niiden esiintyminen ja kestävä käyttö.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.
T11: Oppilas osoittaa kykenevänsä vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä hallitsevansa osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.
T12: Oppilas osoittaa kehittäneensä aktiivisuutta, vastuullista toimintaa ja sitoutumista kansalaisena kestävään elämäntapaan.
.