(ge7.3.) Oppilas tutustuu maapallon sisäisiin tapahtumiin: mannerlaattojen liikkeet ja niihin liittyvät ilmiöt kuten tulivuoren purkaukset.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.
T5: Oppilas osoittaa omaavansa maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.
T7: Oppilas hallitsee arkielämän geomediataitoja sekä osaa lukea, tulkita ja laatia karttoja sekä muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.
T9: Oppilas osoittaa seuraavansa ajankohtaisia tapahtumia koko maailmassa.