(ge7.2.) Oppilas harjoittelee käyttämään maailman karttaa myös geomediavälineistöä hyödyntäen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa omaavansa jäsentyneen karttakuvan maapallosta.
T6: Oppilas osoittaa omaavansa tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.
T7: Oppilas hallitsee arkielämän geomediataitoja sekä osaa lukea, tulkita ja laatia karttoja sekä muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.