(li5.1) Oppilas osallistuu Move!-mittaukseen osana laajaa terveystarkastusta.

Hyvät käytännöt

Mittaus tehdään liikuntahallilla perjantaina 10.8.2018 kahdessa vuorossa. Puhutaan tosiaan mittauksista ei testeistä. Oppilaille ei myöskään ilmoiteta viitearvoja etukäteen. Yritetään rakentaa oppilaille mahdollisimman positiivinen tapahtuma.

Mittauslomakkeet tulostetaan koululla. Lomake on mukana oppilaalla, joka antaa sen aina mittauspisteen kirjurille. Oppilaalla tulee olla tiedossaan aloitusmittauspisteensä numero. Oppilas kirjoittaa lomakkeeseen nimensä, luokkansa ja koulun. Koulutoimi järjestää paikalle varalomakkeita.

Aamupäivävuorossa klo 9-12 ovat Sorrila, Kärjenniemi, Leppälä, Tarttila ja Rauhala. Sorrilasta osoitetaan opettaja mittauspisteisiin 1, 2, ja 3, Kärjenniemestä mittauspisteeseen 4, Rauhalasta mittauspisteeseen 5, Tarttilasta ja Leppälästä kummastakin opettaja mittauspisteeseen 6. Sorrilan oppilasryhmät (noin 20 oppilasta) aloittavat mittauspisteistä 1, 2, 3 ja 4. Rauhalan,Tarttilan ja Leppälän yhdistetty ryhmä aloittaa mittauspisteestä 5 ja Kärjenniemi aloittaa mittauspisteestä 6.

Iltapäivävuorossa klo 12-15 ovat ovat Roukko ja Tietola. Roukosta osoitetaan opettaja mittauspisteisiin 1, 2 ja 3 ja Tietolasta mittauspisteisiin 4 ja 5. Oppilashuolto hoitaa mittauspisteen 6. Roukosta oppilasryhmät (noin 20 oppilasta) aloittavat mittauspisteistä 1, 2, 3 ja 4. Tietolan oppilasryhmät aloittavat mittauspisteistä 5 ja 6.

Lisäksi liikuntatoimi hoitaa toimitsijan mittauspisteisiin 3, 5 ja 6 ja oppilashuolto mittauspisteisiin 1, 2 ja 4.

Luokanopettaja valvoo, että ulkokengät ja muut tavarat jätetään joko aulan naulakoihin tai liikuntahallin pukuhuoneisiin ja ohjaa oppilaansa tapahtuman alussa liikuntasaliin, jossa on liikuntatoimen vetämä lyhyt alkulämmittely (5-10min). Sitten hän ohjaa oppilaat  ryhmän aloitusmittauspisteelle.

Mittauspisteet löytyvät diasarjan kuvasta. Ryhmät siirtyvät aina vastapäivään seuraavaan mittauspisteeseen. Opettajat ja muut toimitsijat pysyvät sen sijaan koko ajan yhdellä ja samalla mittauspisteellä, johon ovat perehtyneet etukäteen netin Move!-sivuston avulla (kts. tukimateriaali). Tärkeintä on tutustua Opettajan käsikirjaan sekä valmistaa oppilaita tuleviin mittauksiin.

Ruokailut hoidetaan koululla: aamupäiväryhmä mittauksen jälkeen ja iltapäiväryhmä ennen mittausta. Optiona on myös eväsmahdollisuus. Oppilaille on tilattu jäätelöt suoritusten jälkeen nautittavaksi. Opettaja kuittaa ryhmälleen jäätelöt kahvilasta. Toimitsijoille on kahvilassa varattu kahvi tai tee kuittausta vastaan.

Täytetyt mittausomakkeet kerää luokanopettaja, ja hän myös täyttää niiden perusteella yhteenvedon annettavaksi sille koulun henkilölle, joka kirjaa tulokset nettiin syyskuun loppuun mennessä. Luokanopettaja toimittaa mittauslomakkeet pikaisesti koteihin, ja huoltaja palauttaa sen yläosan koululle. Huoltajalta luvan saatuaan luokanopettaja toimittaa mittauslomakkeiden yläosat kouluterveydenhoitajalle mahdollisimman pian. Yhteenvetolomake hävitetään nettikirjauksen jälkeen.

Lopuksi luokanopettaja laatii kullekin oppilaalle kehittymisohjelman ja muistuttaa, että uusintamittaus tehdään kahdeksannella. Poissaolleille voidaan tehdä koululla tarvittaessa paikkausmittaus.