(li4.5) Oppilas harjoittelee tasonsa mukaan musiikki- ja tanssiliikuntaa sekä voimistelua; painopisteenä toisten huomioon ottaminen.