(li6.4) Oppilas harjoittelee tasonsa mukaan jää- ja lumiliikuntaa; painopisteenä vastuun otto ja säännöt.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas kykenee toimimaan liikuntatunnilla asiallisesti.
T7: Oppilas kykenee toimimaan liikuntatunnilla turvallisesti.
T8: Oppilas kykenee säätelemään käyttäytymistään negatiivisessa tunnetilassa.
T9: Oppilas osoittaa kantavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
T10: Oppilas kykenee työskentelemään itsenäisesti.