Liikunta

Yhteistyö liikuntatoimen kanssa

Palvelumaksut ja periaatteet
Tilojen käyttömaksut ja korvaukset selviävät liikuntapalvelujen vuosittaisesta taksaohjelmasta. Varausten peruuntumisesta tulee tehdä ajoissa ilmoitus. Perumatta jäänyt vuoro laskutetaan.

Ladut ja ulkoreitit
Ladut ja ulkoreitit ovat koulujen käytössä maksutta ja niiden hallinnoinnista vastaa Liikuntatoimi. Kunnossapidosta vastaa Kiinteistökeskus. Koulun on mahdollista tilata myös opetuslatu maksutta toimipisteen läheisyyteen, mikäli se työtilanteen osalta voidaan toteuttaa.

Uimahalli
Uimahallin käytöstä peritään oppilaskohtainen käyttömaksu. Liikuntatoimen toteuttamasta uimaopetuksesta peritään tuntimaksu. Liikuntatoimen henkilökunnalle ei kuulu ryhmän kurinpito. Koulu vastaa hallivuoron varauksesta sekä ryhmänsä toiminnallisesta valvonnasta. Uimahalli ottaa vastaan kuudesluokkalaisten uimataitosuorituksia ja toimittaa niistä kouluittaisen yhteenvedon lukuvuoden lopussa opetuspäällikölle.

Jäähalli Wareena
Kouluilla on alennettu tuntimaksu kello seitsemän ja viidentoista välillä. Koulu vastaa hallin varauksesta ja ryhmänsä valvonnasta.

Laskettelurinne Korkeakangas
Koulujen varaukset pyritään sijoittamaan välittömästi aikaan ennen rinteen avaamista yleisölle. Varauksen edellytyksenä on, että rinteeseen saadaan vähintään kymmenen käyttäjää. Laskettelurinteen käyttömaksu peritään käyttäjää kohden. Klo 8-16 koululaisryhmillä on alennettu käyttömaksu. Koulu vastaa rinteen varauksesta liikuntapäivää varten sekä ryhmänsä toiminnallisesta valvonnasta. Kahvio- ja välinevuokrauspalvelut tulee tilata erikseen.

Liikuntahalli
Koululaisryhmillä on alennettu käyttömaksu. Koulu vastaa hallin varaamisesta sekä ryhmänsä valvonnasta. Varauksia ei voida tehdä, Leppälän, Sorrilan ja Tietolan kouluja koulua lukuun ottamatta, kuukautta pidemmälle ajalle. Liikunnanohjauksesta peritään tuntimaksu. Liikunnanohjaajalle ei kuulu ryhmän kurinpito.

Urheilukentät
Urheilukentät ovat maksutta koulujen käytössä koko ajan. Saharan kenttä on kuitenkin ajalla 1.11. – 30.4. maksullinen. Koulu vastaa kenttien varauksesta sekä ryhmänsä toiminnallisesta valvonnasta. Liikuntapäivää varten Apian kentälle tulee toimittaa kirjallinen välinetilaus hyvissä ajoin.

Koulujen kentät
Koulujen tonteilla sijaitsevat kentät eivät hallinnollisesti kuulu koulun piha-alueisiin, vaan kaikkien kenttien kunnossapidosta ja hallinnoinnista vastaa Liikuntatoimi, joka myös myöntää niiden vakiovuorot. Sama koskee myös tilapäisvarauksia, kuten sirkuksia ja erilaisia näytöksiä. Kentät ovat maksutta koulujen käytössä.

Koulujen liikuntasalit

Varustus
Koulujen tulee jättää iltakäyttäjien saataville vähintään salin perusvarustus: salibandymaalit, telineet, patjat ja lentopalloverkko.

Kunnossapito
Koulujen liikuntasalien kunnossapidosta vastaa Kiinteistökeskus.

Hallinto
Liikuntatoimi vastaa liikuntasalien sekä niiden puku- ja suihkutilojen hallinnosta.

Vakiovuorojen varaaminen
Koulut ilmoittavat liikuntatoimistoon 31.5. mennessä liikuntasalien oppilaskerhojen vakiovuorot. Samalla koulut ilmoittavat liikuntatoimistoon ehdotuksensa salien käyttörajoituksista ja muista erityistoiveista. Oppilaskerhojen vakiovuorot ovat oman koulun vuokratiloissa maksuttomia. Henkilöstövuorojen varaamisessa noudatetaan kaupungin yleistä käytäntöä.

Tilapäisvaraukset
Myös koulut varaavat liikuntasalien tilapäisen käytön liikuntatoimistosta. Olennaista on, että kaikki varaukset saatetaan ajoissa liikuntatoimenjohtajan tietoon päätöksen tekoa varten. Sen lisäksi koulut kiinnittävät tilapäisvarauksesta tiedotteen iltakäyttäjien näkyville niin, että käyttäjät voivat nähdä sen varausta edeltävällä käyttökerrallaan eli vähintään viikkoa ennen tapahtumaa.

Käytön valvonta
Liikuntatoimi toimittaa iltakäytön vuorolistat ja käyttöpäiväkirjasivut kouluille. Koulu vastaa uusien sivujen asettamisesta esille ja täytettyjen sivujen toimittamisesta liikuntatoimistoon viikoittain. Sen voi tehdä esimerkiksi monitoimikoneella osoitteeseen liikunta@valkeakoski.fi. Koulut ilmoittavat väärinkäytöksistä suoraan liikuntatoimistoon. Mikäli ne aiheuttavat kurinpitotoimia, vastaa niistä liikuntatoimi.

Avaimet
Avaimien luovutuksesta, palautuksesta, lisähankinnasta sekä avainrekisterin yleisestä ylläpidosta vastaa kunkin koulun rehtori. Avaimen noutajalta edellytetään panttimaksutositteen esittämistä sekä vastuuhenkilöilmoituksen täyttämistä. Avaimet palautetaan 31.5. mennessä.

Kalusto ja välineet
Käyttäjä, joka tuo saliin kalustoa tai välineitä, huolehtii myös salin tyhjentämisestä ennen seuraavan vuoron alkua.