(ku3.7) Oppilas valitsee taidekuvan, jonka pohjalta toteuttaa oman teoksen valitsemiaan tekniikkoja käyttäen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventänensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T7: Oppilas osaa soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.
  
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.