(ku7.1) Oppilas tekee teoksen, joka perustuu hänen omaan kuvakulttuuriinsa: painopisteinä tutkiva lähestymistapa ja sopivan tekniikan valitseminen omaan teokseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?


T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.
L5: Oppilas osaa hyödyntää tvt:tä tiedonhaussa