(ku7.11) Oppilas tutustuu taidehistoriaan animaation keinoin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T6: Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.
L5: Oppilas osaa käyttää tvt:tä tehtävänsä toteuttamisessa

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti