(ku7.3) Oppilas tutustuu oman tekemisen kautta mediaympäristöön, graafiseen suunnitteluun ja visuaaliseen markkinointiin: painopisteinä vaikuttaminen, kannanottaminen, kuvatulkinta ja visuaalisen kulttuurin merkitys yhteiskunnalle.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään!


T8: Oppilas osaa tarkastella taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.
T10: Oppilas kykenee ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä osaa vaikuttaa kuviensa avulla.