(ku7.6) Oppilas tutustuu eri aikojen ja kulttuurien tapoihin tuottaa kuvia: painopisteinä kulttuurinen moninaisuus, kulttuurissa ilmenevät arvot, taidehistoria ja perinteiset kuvan tekemisen tavat.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas osaa soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.