(ku7.4) Oppilas tutustuu arkkitehtuuriin ja ympäristön kuvakulttuuriin: painopisteinä rakennettu ympäristö, rakenteet ja tilakokemus.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään!

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti