(ku7.10) Oppilas syventää kuvantekemisen taitojaan harjoittelemalla värien käyttöä ja maalaamista: painopisteinä tarinat, kuvitukset ja oma kuvailmaisu.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.