(ku7.5) Oppilas syventää kuvantekemisen taitojaan harjoittelemalla kuvan tuottamista havainnosta: painopisteinä erilaiset piirtämisen tekniikat ja ihmisen kuvaaminen visuaalisessa kulttuurissa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.
T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.