(ku5.3) Oppilas tutustuu taidehistoriaan piirtämisen tai maalaamisen keinoin; painopisteenä taidehistoria, johonkin maalaustaiteen mestariin tutustuminen, kuva-analyysi ja taiteesta keskusteleminen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja osaa perustella näkemyksiään.
T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.  
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.