(ku5.2) Oppilas tutustuu valokuvaukseen ja tekee kuvasta teoksen, joka perustuu hänen omaan kuvakulttuuriinsa; painopisteenä kuvakoot, ihmisen kuvaaminen, sommittelu ja sopivan tekniikan valitseminen omaan teokseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas kykenee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä. 
T3: Oppilas kykenee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T6: Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään sekä soveltaa kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.