(ku7.12) Oppilas osallistuu opintokäyntiin Visavuoreen tuottaen teoksen haluamastaan kohteesta.