(ku7.2) Oppilas harjoittelee valokuvauksen perustekniikkaa ja pienryhmätyöskentelyä: painopisteinä digitaalinen valokuvaus ja valokuvan valottuminen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa keskustella omista ja muiden havainnoista ja perustella näkemyksiään.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.