(ku7.9) Oppilas harjoittelee kuvan rakentamista ja sommittelua: painopisteinä kuva-analyysi ja sommittelun harjoittelu kollaasitekniikalla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T7: Oppilas osaa soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.