(ku2.3) Oppilas osallistuu Emilin savityöpajaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T11: Oppilas kykenee ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä vaikuttamaan kuviensa avulla.

Hyvät käytännöt

Lapsen kuunteleminen
Tutustutaan erilaisiin veistoksiin. Saadaan opastusta keramiikkaan. Jokainen oppilas toteuttaa oman näkemyksensä kököttävästä ihmisestä. Jokainen osaa! Syntyy lasten omia tarinoita. Töitä ei verrata toisiinsa.