(ku2.2) Oppilas tutustuu saven tai muun massan käsittelyssä peukalotekniikkaan sekä vaihtelevien pinnankäsittelyn tapoihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T11: Oppilas kykenee ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä vaikuttamaan kuviensa avulla.