(ku3.4) Oppilas suunnittelee ja toteuttaa vesiaiheisen tuotoksen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa keskustella omista ja muiden havainnoista ja perustella näkemyksiään.
T6: Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.