(ku1.3) Oppilas kokeilee kolmiulotteista rakentelua esimerkiksi luonnon- ja kierrätysmateriaaleista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.
T6: Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.  

T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.