(ku4.2) Oppilas toteuttaa sarjakuvan erilaisia piirtämisen tekniikoita ja piirtimiä hyödyntäen; painopisteenä juonen ja tarinan kehittely sekä tekstin ja merkkien yhdistäminen kerrontaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T6: Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.
  
T7: Oppilas sosaa oveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.