(ku3.3) Oppilas tutustuu erilaisiin sarjakuviin ja sarjakuvan ilmaisun keinoihin sekä toteuttaa oman sarjakuvan.