(ku2.1) Oppilas havainnoi tuttua luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä monipuolisesti eri aisteja käyttäen: piirtäen, valokuvaten, maalaten, muotoillen, materiaalia keräillen ja äänittäen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä.
T3: Oppilas kykenee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä. 
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.