(ku5.5) Oppilas ideoi ja rakentaa yksin tai pienryhmässä kolmiulotteisen teoksen; painopisteenä ideointi, suunnittelu, kestävä kehitys ja rakenteet.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syvenntäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T11: Oppilas kykenee ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä osaa vaikuttaa kuviensa avulla.