(ku4.5) Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tila- tai ympäristöteoksen, jolla pyritään vaikuttamaan tai ottamaan kantaa; painopisteenä kestävä kehitys, yhteistoiminnallisuus ja vaikuttaminen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas kykenee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.
T10: Oppilas osaa ottaa kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.
  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.